< Back to previous page

Zhang Guoyong and SCO

  • Date: 26/01/2013
  • Conductor(s): Zhang Guo Yong
  • Soloist(s): Yin Zhiyang , Xu Wenjing
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post