< Back to previous page

Zhang Guoyong and SCO

  • Date: 18/08/2018
  • Conductor(s): Zhang Guoyong
  • Soloist(s): Han Lei , Zhu Lin , Xu Zhong
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post