< Back to previous page

Yan Hui Chang & SCO

  • Date: 07/05/2013
  • Conductor(s): Yan Hui Chang
  • Soloist(s): Li Baoshun , Han Lei
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post