< Back to previous page

Tunes of Teochew

  • Date: 22/11/2013
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Chen Zuo Hui , Sun Xiao Hua , Chen Lian Zhong, Chua Ai Peck, Doreen Low, Goh Hui Ling, Tan Kok Lye
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post