< Back to previous page

The World of Dizi

  • Date: 12/10/2000
  • Conductor(s): Wang Fu Jian
  • Soloist(s): Lim Sin Yeo , Tan Chye Tiong , Phang Thean Siong, Yin Zhi Yang, Wang Ci Heng, Maj Tay Soon Huat, Chen Chung Sheng, Zhan Yong Ming, Lu Chun Ling
  • Venue: Victoria Concert Hall
click to view:
pdf_post