< Back to previous page

Taiwan Concert

  • Date: 03/01/2000
  • Conductor(s): Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Wu Xiao Zhong , Xiao Wei Zhen
  • Venue: Changhua (Taichung, Taiwan)
click to view:
pdf_post