< Back to previous page

Taiwan Concert

  • Date: 02/03/2000
  • Conductor(s): Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Wu Xiao Zhong , Xiao Wei Zhen
  • Venue: Chiayi City Culture Center (Jiayi, Taiwan)
Click to View:
PDF