< Back to previous page

Strings Fantasy

  • Date: 26/11/2016
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Lu Siqing , Qin Li-wei , Zhang Ningjia, Zhong Zhi Yue, Kang Ying Yu, Kong Xiang Chi, Vocal Associates Festival Chorus
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post