< Back to previous page

Spectacle of SCO Talents

  • Date: 28/11/2003
  • Soloist(s): Tan Chye Tiong , Jin Shiyi , Xu Hui, Kheng Seng, Hou Yuehua, Huang Guifang, Shen Guoqin, Yin Zhiyang, Ma Xiaolan
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post