< Back to previous page

Sounds of Teochew

  • Date: 17/04/2010
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Cai Jian Chen , Yang Xiu Ming , Wang Shao Yu, Lin Xiao Dan
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post