< Back to previous page

Singapore Chinese Orchestra In Concert (SCO’98)

  • Date: 12/12/1998
  • Conductor(s): Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Seah Kar Wee , Tan Kim Lian , Tan Joon Chin, Low Cher Yong, Yin Zhi Yang,Jin Shi Yi, Xu Wen Jing, Khoo Lye Soon
  • Venue: World Trade Centre Auditorium
click to view:
pdf_post