< Back to previous page

Singapore Arts Festival : Colourful Yunan

  • Date: 05/06/2004
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Zheng Qiang , Ayueyi (Yang Yu) , Bai Ni (Yang Xu)
  • Venue: SCO Concert Hall
Click to View:
PDF