< Back to previous page

Silk and Bamboo II

  • Date: 08/02/2007
  • Soloist(s): Sim Boon Yew , Tan Chye Tiong , Li Xiao Yuan, Foong Chui San, Tao Kai Li, Zhang Teng Da
  • Venue: Esplanade Recital Studio
click to view:
pdf_post