< Back to previous page

Silk and Bamboo II

  • Date: 02/08/2007
  • Soloist(s): Sim Boon Yew , Tan Chye Tiong , Li Xiao Yuan, Foong Chui San, Tao Kai Li, Zhang Teng Da
  • Venue: Esplanade Recital Studio
Click to View:
PDF