< Back to previous page

Silk and Bamboo – A Night of Beautiful Chinese Traditional Music

  • Date: 10/05/2006
  • Soloist(s): 沈文友 , Tan Chye Tiong , Li Xiao Yuan, Foong Chui San, Tao Kai Li, Zhang Teng Da
  • Venue: Esplanade Recital Studio
click to view:
pdf_post