< Back to previous page

Shanghai Night

  • Date: 24/11/2007
  • Conductor(s): Zhang Guoyong
  • Soloist(s): Zhang Nian Bing , Guo Chang Suo , Li Jing Xia, Shen Qin
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post