< Back to previous page

SCO Silk-String Ladies Ensemble In Concert

  • Date: 14/05/1999
  • Conductor(s): Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Zhang Rong Hui , Xu Wen Jing , Qu Jian Qing, Huang Gui Fang
  • Venue: DBS Auditorium
click to view:
pdf_post