< Back to previous page

SCO in Concert with Qu Chun Quan

  • Date: 12/10/2001
  • Conductor(s): Qu Chun Quan
  • Soloist(s): Yin Zhi Yang , Zhao Jian Hua
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post