< Back to previous page

SCO Fundraising Concert – Some Enchanted Evening

  • Date: 04/10/2004
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Quek Ling Kiong
  • Soloist(s): Jin Shiyi , Tsung Yeh , Xu Hui, Xu Wenjing
  • Venue: Fullerton Hotel
click to view:
pdf_post