< Back to previous page

SCO China Tour Concert 2014 (Nanjing)

  • Date: 20/05/2014
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Zhu Changyao , Han Lei , Jeremy Monteiro
  • Venue: Jiangsu Zijin Theatre (Nanjing, China)
click to view:
pdf_post