< Back to previous page

Scenes of Suzhou

  • Date: 25/03/2006
  • Conductor(s): Wang Yong Ji
  • Soloist(s): Feng Xiao Ying , Qu Jian Qing
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post