< Back to previous page

Rhapsodies of Spring 2019

  • Date: 18/01/2019
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Fang Qiong , Chang Le , Meng Jie, Ling Hock Siang, Tan Manman, Yu Jia, Xu Fan, Ngoh Kheng Seng
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post