< Back to previous page

Rhapsodies of Spring 2015

  • Date: 31/01/2015
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Marcus Chin , Zhong Zhi Yue , Lin Ru Ping, Xu Qiong Fang, Chew Wen, Zhang Xiong
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post