< Back to previous page

Peking Opera Extravaganza I & II

  • Date: 08/06/2013
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Tian Ping (Creative Director)
  • Soloist(s): Meng Guanglu , Zhang Yanling , Wu Guangjiang
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post