< Back to previous page

Nine Girls Band

  • Date: 26/11/2005
  • Soloist(s): Yu Jia , Qu Jian Qing , She Ling, Xu Wenjing, Xu Hui, Zhang Ronghui, Foong Chui San, Li Hua, Wang Meng Ngee
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post