< Back to previous page

Music Tuesdays: Pipa Encounters

  • Date: 26/11/2019
  • Soloist(s): Yu Jia , Tan Joon Chin , Zhang Yin, Wang Siyuan, Wu Yitao
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post