< Back to previous page

Music Tuesdays: Music of Nature

  • Date: 03/03/2020
  • Soloist(s): Tao Kaili , Liu Zhiyue , Sim Lian Kiat Eddie, Ong Yi Horng, Phang Thean Siong, Qu Jianqing, Foong Chui San, Liang Guoting Fontane, Tan Loke Chuah
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post