< Back to previous page

Music Tuesdays: Ballad and Dance

  • Date: 23/07/2019
  • Soloist(s): Yuan Qi , Zhang Hao , Qu Jianqing, Zhang Yin, Han Ying, Zhong Zhiyue, Kevin Cheng Ho Kwan, Lee Jun Cheng
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post