< Back to previous page

Melodies In Unison

  • Date: 30/11/1997
  • Conductor(s): Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Zhao Jian Hua , Phang Thean Siong , Jie Lin, Liu Xun Mei, Zhou Ming Lun, Wu Jie
  • Venue: Victoria Concert Hall
click to view:
pdf_post