< Back to previous page

Maestro Extravaganza

  • Date: 07/02/2016
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Choo Hoey , Hu Bing Xu
  • Soloist(s): Yu Jia , Zhao Jianhua
click to watch:
WATCH