< Back to previous page

Lingering Cantonese Melodies

  • Date: 26/09/1997
  • Conductor(s): Qu Chun Quan
  • Soloist(s): Ng Seng Hong , Yu Qi Wei , Chew Keng How, Wong Sun Tat, Wu Guo Zhong
  • Venue: DBS Auditorium
click to view:
pdf_post