< Back to previous page

Legends of Nanyang

  • Date: 12/11/2023
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Quek Ling Kiong
  • Soloist(s): Li Baoshun , Yu Jia
  • Venue: Shangyin Opera House
click to view:
pdf_post