< Back to previous page

Korea, New Waves

  • Date: 09/03/2016
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): wHOOL , Park In-hye , Hwang Min-wang, Tian Ping, Chai Khan, Kim Hyunsu, Yi Myongmo, Choi Sungwoo
click to watch:
WATCH