< Back to previous page

Huayi : Savage Land – An Opera in Concert

  • Date: 28/02/2015
  • Soloist(s): Zhang Feng, Zhu Huilin, Zhang Yalin, Li Jingjing
  • Description: (Cast from Left to Right) Zhang Feng, Zhu Huilin, Zhang Yalin, Li Jingjing
click to view:
Place holderview_image_post