< Back to previous page

Huayi : Rainbow Verses – An Evening of Poetry and Music

  • Date: 23/02/2013
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Tian Qinxin (Director)
  • Soloist(s): National Theatre of China's Performers , Zhao Jianhua , Yu Jia, Xu Hui, Zhou Rouyu, Wu Kefei
click to watch:
WATCH