< Back to previous page

Hokkien Classics

  • Date: 13/11/2010
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Christine Hsu , Wang Zhilong , Zhuang Bifang, Wu Jinbao, Jin Shiyi
  • Venue: SCO Concert Hall
Click to View:
PDF