< Back to previous page

Feminine Mystique

  • Date: 03/11/2011
  • Conductor(s): Zheng Xiao Ying
  • Soloist(s): Huang Gui Fang , Xu Wen Jing , Shen Qin
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post