< Back to previous page

Feminine Mystique

  • Date: 12/03/2011
  • Conductor(s): Zheng Xiao Ying
  • Soloist(s): Huang Gui Fang , Xu Wen Jing , Shen Qin
  • Venue: SCO Concert Hall
Click to View:
PDF