< Back to previous page

Echoes of the Drums

  • Date: 27/11/2013
  • Soloist(s): Duan Fei , Tan Loke Chuah , Ngoh Kheng Seng, Shen Guoqin, Teo Teng Tat, Wu Xiangyang, Xu Fan
  • Venue: Esplanade Recital Studio
click to view:
pdf_post