< Back to previous page

Dream of Great Strings Music

  • Date: 22/03/2002
  • Conductor(s): Wang Hui Ran
  • Soloist(s): Wang Hong Yi , Yu Jia , Wang Hong Yi
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post