< Back to previous page

Classics Kaleidoscope

  • Date: 01/03/2008
  • Conductor(s): Piao Dong Sheng
  • Soloist(s): Xu Wen Jing , Liu Jiang , Wang Ya Na, Li Baoshun, Low Cher Yong, Hwa Chong Voices, Hwa Chong Institution (College) Choir
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post