< Back to previous page

An Evening with He Zhan Hao

  • Date: 19/07/2003
  • Conductor(s): He Zhan Hao
  • Soloist(s): Huang Meiju , Wang Qing , Zhou Liuping, Xu Hui, Zhang Bin, SPH Chinese Choir
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post