< Back to previous page

An Evening of Xinyao

  • Date: 22/10/2017
  • Soloist(s): Pan Ying, Zhou Man Qi, Dawn Yip, Roy Li Fe Hui, Hong Shao Xuan, Wilson Huang
  • Description: (Singers from Left to Right) Pan Ying, Zhou Man Qi, Dawn Yip, Roy Li Fe Hui, Hong Shao Xuan, Wilson Huang
click to view:
Place holderview_image_post