< Back to previous page

An Evening of Cantonese Opera Music

  • Date: 04/10/2002
  • Conductor(s): Qiu Yong Ji
  • Soloist(s): He Yu Qing , Ni Hui Ying, Li Jun Sheng, Jiang Wen Duan , Ding Fan, Huang Wei Kun, Yao Zhi Qiang
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post