< Back to previous page

An Affinity with Nature

  • Date: 06/11/2020
  • Conductor(s): Quek Ling Kiong
  • Soloist(s): Lim Sin Yeo , Lee Jun Cheng , Zhu Lin, Zhang Yin, Xu Hui, Ma Huan, Qin Zijing
  • Venue: SCO Concert Hall
Click to View:
PDF