< Back to previous page

A Trilogy on the Erhu – Finale

  • Date: 03/04/2004
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Yu Hongmei , Li Baoshun , Zhao Jianhua, Zhu Lin, Wong Sun Tat, Tao Kali
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post