< back_to_previous_page

吹拉弹打

  • 日期: 12/12/1998
  • 指挥: Hu Bing Xu
  • 独奏者: Seah Kar Wee , Tan Kim Lian , Tan Joon Chin, Low Cher Yong, Yin Zhi Yang,Jin Shi Yi, Xu Wen Jing, Khoo Lye Soon
  • 地点: World Trade Centre Auditorium
click_view_post:
pdf_post