< back_to_previous_page

华艺:华乐•黄梅齐争辉

  • 日期: 02/03/2007
  • 指挥: Tsung Yeh
  • 独奏者: Wu Qiong , Zhang Hui , He Yun, Mei Yuanjun, He Wenshun, Chen Dan, Lin Xia
  • 地点: Esplanade Concert Hall
click_view_post:
pdf_post